1. BERSETUJU DENGAN PERJANJIAN TERMA DAN SYARAT

  Syarat-syarat ini akan bermula apabila pendaftaran anda terima dan akan berakhir apabila akaun anda ditamatkan, anda dengan ini bersetuju untuk semua terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini. Semua keputusan yang dibuat oleh www.dana2u.com adalah muktamad dan mengikat semua pihak dalam perjanjian ini.

 2. PENDAFTARAN di PROGRAM INI

  Untuk mendaftarkan diri anda dalam program ini, anda hendaklah mengemukakan permohonan program borang yang lengkap melalui www.dana2u.com. Untuk pendaftaran yang didaftarkan oleh pegawai syarikat kami secara offline, Anda akan mendapat maklumat Login dan kata laluan pada email anda, Jika tiada maklum balas daripada anda, bermaksud anda bersetuju menjadi sekutu atau rakan kongsi kami.

  Pemohon mestilah berusia LAPAN BELAS (18) tahun ke atas dan dengan syarat membuat permohonan melalui borang pendaftaran pada laman sesawang utama, link affiliate ahli yang telah berdaftar ataupun stokis yang telah dilantik oleh pihak syarikat. Pemohon bertanggungjawab sepenuhnya memastikan maklumat yang dinyatakan adalah tidak palsu, tidak mengelirukan dan tepat.

  Kami akan menilai permohonan anda dan akan memberitahu anda tentang penerimaan atau penolakan. Kami berhak untuk menolak permohonan anda tanpa apa-apa sebab sekalipun. Selepas permohonan anda telah diluluskan, anda boleh mula mempromosikan produk dari kedai online anda. Anda boleh melakukan promosi dengan mengunakan kaedah yang disebut di bawah:

  a. Salin pautan teks daripada laman web kami ke dalam e-mel anda.
  b. Menghantar e-mel kepada rakan-rakan,kenalan dan pelanggan anda.
  c. Salin link banner atau iklan URL ke laman web atau blog anda.
  d. Anda juga boleh membuat promosi secara offline, mulut ke mulut dengan memberikan url subdomain kedai online anda ( cth: www.dana2u.com/namaanda).

  Setiap kali prospek klik pada link, banner atau iklan, ia akan membawa mereka ke laman bisnes online anda, dengan pautan yang tertanam pada data kami.

  Pengaktifan keahlian akan dilakukan setelah pemohon membuat pembelian dan pengesahan pembayaran Kit Pendaftaran sebagaimana yang telah ditetapkan dari masa ke semasa oleh pihak syarikat.

 3. MASA DAN CARA BAYARAN UPAH/HIBAH/BONUS

  Pihak Syarikat akan membayar Upah/Hibah/Bonus anda pada setiap 10hb untuk pembayaran bulan sebelumnya. Kami akan memindahkan wang ke dalam akaun Bank anda sekiranya melebihi RM50, Jika dibawah RM50 ianya akan disimpan ke akaun e-wallet dan boleh mengambilnya di pejabat syarikat. Walaubagaimanapun sekiranya anda tidak mengambil wang tersebut kami akan membawanya pada bulan hadapan.

 4. PERKARA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN

  Anda tidak boleh menggunakan pautan, e-mel atau mana-mana sebahagian daripada program untuk tujuan spamming. Anda tidak boleh membohongi pelanggan bertindak sebagai, kakitangan kami.

 5. ADUAN

  Jika syarikat menerima aduan mengenai anda, kami akan membuat siasatan dan jika anda didapati melanggar peraturan, Kami mengeluarkan nama anda dari senarai .

 6. PENGGANTUNGAN KEAHLIAN

  Kami boleh menggantung keahlian anda pada bila-bila masa dengan apa-apa sebab yang kita rasa sesuai. Jika anda digantung, anda akan mengetepikan semua hak rujukan anda yang diperolehi sehingga ke berakhir masa penggantungan.

 7. DASAR

  .

 8. PROGRAM PENGGANTUNGAN

  Kami boleh menggantung program sekutu pada bila-bila masa. Jika kita berbuat demikian, kita akan meletakkan notis ini ke atas laman web www.dana2u.com Kami akan menyelesaikan semua pendapatan rujukan dalam tempoh 90 hari dari penggantungan itu.

 9. PERUBAHAN TERMA

  Kami berhak untuk menukar atau mengubah suai terma dan syarat-syarat Perjanjian ini pada bila-bila masa. Mana-mana dan semua apa-apa pindaan dan variasi hendaklah disifatkan telah dipinda atau diubah sewajarnya dan hendaklah dibaca dan ditafsirkan seolah-olah apa-apa pindaan dan perubahan telah dimasukkan ke dalam dan telah membentuk sebahagian daripada Perjanjian ini dari awal. Sekiranya anda menerima segala perubahan dari terma dan syarat bermakna anda masih meneruskan menjadi Ahli .

 10. NOTIS

  Apa-apa notis atau perhubungan di bawah atau berkaitan dengan Perjanjian ini hendaklah secara bertulis dan hendaklah dimuat naik ke dalam laman web . Notis di laman web ini hendaklah disifatkan sebagai bukti penerimaan oleh anda.

 11. KEGAGALAN PENGESANAN

  Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan yang tidak sengaja (kehilangan pendapatan, komisen) kerana kegagalan pengesanan pada sistem ini.

 12. PENCEROBOHAN DAN BENCANA

  Perjanjian ini adalah salah satu kontrak bebas. Pihak syarikat tidak akan bertanggungjawab, ganti rugi khas atau berbangkit yang timbul berkaitan dengan kerosakan server akibat pencerobohan atau bencana alam maya. Segala tuntutan pembayaran adalah tidak melebihi dari baki akaun yang ada didalam akaun Ahli.